HS VÀO ĐÂY ĐỂ HỌC TRỰC TUYẾN (Trang học thêm)

HS VÀO ĐÂY ĐỂ HỌC TRỰC TUYẾN (Trang học thêm)
     Học sinh click vào đường link màu đỏ này => https://hocbaionha.com/ để tham gia học trực tuyến
     Sau khi trang Web mở ra, mỗi HS tạo một tài khoản để đăng nhập học trực tuyến:

     
     Học sinh click vào đường link màu xanh này =
>https://www.youtube.com/watch?v=8MswwPT5pMw để xem video hướng dẫn cách tạo tài khoản rồi đăng nhập học tập trực tuyến.