LỄ PHÁT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

     Thực hiện Công văn số 558/PGDĐT ngày 29/9/2022 của Phòng GD-ĐT Núi Thành, Trường THCS Nguyễn Khuyến tổ chức Lễ Phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 với chủ đề: "Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ học tập suốt đời sau đại dịch COVID-19" vào ngày 03/10/2022. Sau đây là một số hình ảnh trong buổi Lễ: 

Tác giả bài viết: Võ Hồng Khanh