THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN TỈNH QUẢNG NAM 2021

Click vào đường link:
http://timhieuphapluatquangnam.vn/ 
để đăng ký và tham gia thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến tỉnh Quảng Nam 2021