HỌC SINH VÀO ĐÂY ĐỂ HỌC TRỰC TUYẾN CHÍNH THỨC NĂM HỌC 2021-2022

TẤT CẢ HỌC SINH CỦA NHÀ TRƯỜNG VÀO ĐÂY ĐỂ HỌC TRỰC TUYẾN
Học sinh click vào đường link màu đỏ này => https://qnmnththcsnguyenkhuyen.lms.vnedu.vn/
để đăng nhập, tham gia học và làm bài tập trực tuyến.
    Tên đăng nhập và mật khẩu của từng học sinh do GVCN cung cấp. Nếu em nào chưa nhận được tài khoản thì liên hệ với GVCN để được cung cấp.
    Học sinh click vào đường link màu xanh này => https://www.youtube.com/watch?v=1Qd2O1QRWs4 để xem hướng dẫn vào học trực tuyến một cách cụ thể

Tác giả bài viết: Võ Hồng Khanh