Hình ảnh khen thưởng 2012

hình ảnh khen thưởng

hình ảnh khen thưởng

Cô giáo tặng quà cho học sinh
Nhân dịp cuối năm, cô giáo tặng quà cho học sinh