Trường THCS Nguyễn Khuyến


Địa chỉ: Xã Tam Anh Nam - huyện Núi Thành - tỉnh Quảng Nam
Điện thoại:02353. 892.736 - Fax: 02353. 892.736