HỘI THI TÀI NĂNG TIẾNG ANH CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017- 2018

HỘI THI OTE GÂY CẤN, HẤP DẪN, THÀNH CÔNG
  Tổ Ngoại ngữ đã tham mưu với Trường THCS Nguyễn Khuyến tổ chức thành công Hội thi Tài năng Tiếng Anh cấp trường năm học 2017- 2018 vào ngày 25/01/2018.