Tài nguyên điện tửtruonghoc.edu.vn
trắc nghiệm online
THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA GIÁO VIÊN
Họ và tên: Bùi Thị Quỳnh Diêu Hình đại diện
Ngày sinh: 8/3/1988
Giới tính: Nam
Đảng Viên:
Điện thoại:
Email:
Môn giảng dạy: Ngữ văn
Chức vụ: Giáo viên
Chỗ ở hiện tại: Tam Mỹ, Núi Thành, Quảng Nam
Quê quán: Tam Mỹ, Núi Thành, Quảng Nam
Phụ trách:
Tóm tắt bản thân:


Các giáo viên khác thuộc tổ Tổ Xã hội 1 là:


Quay lại | Trang đầu | Lên trên