Hình ảnn tập thể giáo viên nhà trường

Tập thể giáo viên Trường THCS Nguyễn Khuyến

Tập thể giáo viên Trường THCS Nguyễn Khuyến

Đây là hình ảnh CB, GV, NV trường THCS Nguyễn Khuyến nhân ngày 8/3/2010
Đây là hình ảnh CB, GV, NV trường THCS Nguyễn Khuyến nhân ngày 8/3/2010. Ảnh lưu niệm.

Tác giả bài viết: Thử nghiệm

Nguồn tin: BQT Trường THCS Nguyễn Khuyến