Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 120124313 Chủ nhật, 16 Tháng Sáu 2024 06:28
windowsnt 3950593 Chủ nhật, 16 Tháng Sáu 2024 06:27
macosx 3928915 Chủ nhật, 16 Tháng Sáu 2024 06:28
linux2 2553161 Chủ nhật, 16 Tháng Sáu 2024 06:26
windows7 907304 Chủ nhật, 16 Tháng Sáu 2024 05:39
linux3 862156 Chủ nhật, 16 Tháng Sáu 2024 06:28
windowsnt2 626258 Chủ nhật, 16 Tháng Sáu 2024 06:19
windowsvista 216941 Thứ bảy, 15 Tháng Sáu 2024 20:13
windows 126080 Thứ bảy, 15 Tháng Sáu 2024 09:55
windowsxp2 106395 Chủ nhật, 16 Tháng Sáu 2024 02:59
windows2003 16565 Thứ ba, 11 Tháng Sáu 2024 23:25
openbsd 4598 Thứ sáu, 22 Tháng Ba 2024 08:35
windows2k 1412 Thứ tư, 12 Tháng Sáu 2024 20:16
freebsd 329 Thứ sáu, 24 Tháng Năm 2024 20:18
windows98 317 Thứ ba, 21 Tháng Năm 2024 12:03
windowsce 203 Thứ sáu, 07 Tháng Sáu 2024 02:17
windows95 86 Chủ nhật, 09 Tháng Sáu 2024 17:13
windowsxp 73 Chủ nhật, 28 Tháng Tư 2024 19:44
windowsme 55 Thứ năm, 16 Tháng Năm 2024 06:05
freebsd2 48 Thứ ba, 02 Tháng Tư 2024 16:51
mac 40 Thứ sáu, 31 Tháng Năm 2024 01:07
macppc 25 Thứ hai, 31 Tháng Một 2022 01:40
palm2 24 Chủ nhật, 22 Tháng Năm 2022 18:30
netbsd2 12 Thứ hai, 19 Tháng Hai 2024 02:04
windowsme2 9 Thứ hai, 06 Tháng Năm 2024 23:12
os22 5 Chủ nhật, 07 Tháng Một 2024 00:21
netbsd 5 Thứ bảy, 09 Tháng M. hai 2023 13:33
irix 5 Chủ nhật, 22 Tháng Năm 2022 18:22
os2 1 Chủ nhật, 05 Tháng M. một 2023 20:41
openbsd2 1 Thứ tư, 05 Tháng Mười 2022 10:25
amiga 1 Thứ tư, 06 Tháng Một 2021 05:19