Tài nguyên điện tửtruonghoc.edu.vn
trắc nghiệm online
DANH SÁCH CB - GV TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN

STT Họ và tên Ngày sinh Điện thoại Chức vụ
1 Lê Thị Vân Châu 12/01/1979 Giáo viên
2 Đỗ Trình Khánh Huệ 16/01/1980 Giáo viên
3 Đặng Thị Phương Lan (TPT) 22/3/1984 Tổng phụ trách
4 Lê Thị Thanh Bình 6/5/1980 Giáo viên
5 Nguyễn Trường Thả 14/7/1964 Tổ trưởng
6 Nguyễn Thị Mỹ Nhung 05/10/1993 Giáo viên
7 Lê Thị Mỹ Như 20/12/1996 Giáo viên
8 Trần Thị Thu Mai 10/10/1984 Thư viện

Tổng cộng có 8 cán bộ (giáo viên) thuộc phòng - ban (trường) Xã hội 2