Tài nguyên điện tửtruonghoc.edu.vn
trắc nghiệm online
DANH SÁCH CB - GV TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN

STT Họ và tên Ngày sinh Điện thoại Chức vụ
1 Bùi Thị Bình 29/8/1984 Văn thư
2 Đỗ Văn Ta 06/10/1972 Bảo vệ
3 Nguyễn Thị Kim Diên 02/8/1984 Kế toán
4 Võ Thị Thu Thùy 10/9/1975 Giáo viên
5 Dương Thị Băng Thảo 11/6/1986 Giáo viên
6 Lê Thị Vân Châu 12/01/1979 Giáo viên
7 Đỗ Trình Khánh Huệ 16/01/1980 Giáo viên
8 Ngô Thị Mỹ Lệ 25/9/1995 Giáo viên
9 Nguyễn Thị Mỹ Hảo 07/01/1983 Giáo viên
10 Trần Thị Nhứt 12/12/1964 Giáo viên
11 Bùi Thị Quỳnh Diêu 8/3/1988 Giáo viên
12 Đinh Hoài My 13/10/1997 Giáo viên
13 Đặng Thị Phương Lan (TPT) 22/3/1984 Tổng phụ trách
14 Nguyễn Thị Thu Trang 07/9/1987 Giáo viên
15 Trần Viết Chương 02/8/1978 0972467002 Phó Hiệu trưởng
16 Bùi Như Huấn 15/9/1970 Giáo viên
17 Trần Thu Thủy 31/12/1983 Tổ trưởng
18 Lê Văn Trung 12/9/1979 Giáo viên
19 Trần Thị Trang 16/01/1991 Giáo viên
20 Lê Thị Thanh Bình 6/5/1980 Giáo viên

   1  2  >> Trang cuối

Tổng cộng có 37 cán bộ (giáo viên) thuộc 6 phòng - ban (trường)