Tài nguyên điện tửtruonghoc.edu.vn
trắc nghiệm online
DANH SÁCH CB - GV TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN

STT Họ và tên Ngày sinh Điện thoại Chức vụ
1 Dương Thị Băng Thảo 11/6/1986 Giáo viên
2 Nguyễn Thị Thu Trang 07/9/1987 Giáo viên
3 Bùi Như Huấn 15/9/1970 Giáo viên
4 Trần Thu Thủy 31/12/1983 Tổ trưởng
5 Lê Văn Trung 12/9/1979 Giáo viên
6 Trần Thị Trang 16/01/1991 Giáo viên
7 Lương Vũ Thùy 20/6/1991 Giáo viên
8 Phạm Thị Tường Vy 04/9/1989 Giáo viên

Tổng cộng có 8 cán bộ (giáo viên) thuộc phòng - ban (trường) Tự nhiên 1