Tài nguyên điện tửtruonghoc.edu.vn
trắc nghiệm online
DANH SÁCH CB - GV TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN

STT Họ và tên Ngày sinh Điện thoại Chức vụ
1 Bùi Thị Bình 29/8/1984 Văn thư
2 Đỗ Văn Ta 06/10/1972 Bảo vệ
3 Nguyễn Thị Kim Diên 02/8/1984 Kế toán

Tổng cộng có 3 cán bộ (giáo viên) thuộc phòng - ban (trường) Văn phòng