Tài nguyên điện tửtruonghoc.edu.vn
trắc nghiệm online
THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA GIÁO VIÊN
Họ và tên: Lê Thị Vân Châu Hình đại diện
Ngày sinh: 12/01/1979
Giới tính: Nữ
Đảng Viên: Đã vào Đảng
Điện thoại:
Email:
Môn giảng dạy: Âm Nhạc
Chức vụ: Giáo viên
Chỗ ở hiện tại: Thị trấn Núi Thành
Quê quán: Thị trấn Núi Thành
Phụ trách:
Tóm tắt bản thân:


Các giáo viên khác thuộc tổ Xã hội 2 là:


Quay lại | Trang đầu | Lên trên