Tài nguyên điện tửtruonghoc.edu.vn
trắc nghiệm online
THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA GIÁO VIÊN
Họ và tên: Đỗ Trình Khánh Huệ Hình đại diện
Ngày sinh: 16/01/1980
Giới tính: Nữ
Đảng Viên:
Điện thoại:
Email:
Môn giảng dạy: Mỹ thuật
Chức vụ: Giáo viên
Chỗ ở hiện tại: Tam Anh Nam, Núi Thành, Quảng Nam
Quê quán: Tam Anh Nam, Núi Thành, Quảng Nam
Phụ trách:
Tóm tắt bản thân:


Các giáo viên khác thuộc tổ Xã hội 2 là:


Quay lại | Trang đầu | Lên trên