Tài nguyên điện tửtruonghoc.edu.vn
trắc nghiệm online
THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA GIÁO VIÊN
Họ và tên: Bùi Thị Bình Hình đại diện
Ngày sinh: 29/8/1984
Giới tính: Nữ
Đảng Viên: Đã vào Đảng
Điện thoại:
Email:
Môn giảng dạy:
Chức vụ: Văn thư
Chỗ ở hiện tại: Tam Hòa - Núi Thành - Quảng Nam
Quê quán: Tam Xuân II - Núi Thành - Quảng Nam
Phụ trách:
Tóm tắt bản thân:


Các giáo viên khác thuộc tổ Văn phòng là:


Quay lại | Trang đầu | Lên trên