Tài nguyên điện tửtruonghoc.edu.vn
trắc nghiệm online
THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA GIÁO VIÊN
Họ và tên: Lê Thị Mỹ Như Hình đại diện
Ngày sinh: 20/12/1996
Giới tính: Nữ
Đảng Viên:
Điện thoại:
Email:
Môn giảng dạy: Địa Lý
Chức vụ: Giáo viên
Chỗ ở hiện tại:
Quê quán:
Phụ trách:
Tóm tắt bản thân:


Các giáo viên khác thuộc tổ Xã hội 2 là:


Quay lại | Trang đầu | Lên trên