Tài nguyên điện tửtruonghoc.edu.vn
trắc nghiệm online
THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA GIÁO VIÊN
Họ và tên: Trần Viết Chương Hình đại diện
Ngày sinh: 02/8/1978
Giới tính: Nam
Đảng Viên: Đã vào Đảng
Điện thoại: 0972467002
Email:
Môn giảng dạy:
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Chỗ ở hiện tại: Tam Anh Nam - Núi Thành - Quảng Nam
Quê quán: Tam Anh Nam - Núi Thành - Quảng Nam
Phụ trách:
Tóm tắt bản thân:


Các giáo viên khác thuộc tổ Ban giám hiệu là:


Quay lại | Trang đầu | Lên trên