Tài nguyên điện tửtruonghoc.edu.vn
trắc nghiệm online
THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA GIÁO VIÊN
Họ và tên: Lê Hữu Tiến Hình đại diện
Ngày sinh: 18/6/1995
Giới tính: Nam
Đảng Viên:
Điện thoại:
Email:
Môn giảng dạy: Thể dục
Chức vụ: Giáo viên
Chỗ ở hiện tại:
Quê quán:
Phụ trách:
Tóm tắt bản thân:


Các giáo viên khác thuộc tổ Tự nhiên 2 là:


Quay lại | Trang đầu | Lên trên