Tài nguyên điện tửtruonghoc.edu.vn
trắc nghiệm online

* Hiệu trưởng: NGUYỄN HỮU BÌNH

Sinh ngày: 9 tháng 7 năm 1957

Quê quán: Can Lộc, Hà Tĩnh

Trú quán: Tam Anh Nam, Núi Thành - Quảng Nam

SĐTDĐ: 0935880879

CQ: 05103600036

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: CĐ SP Lý

Trình độ chính trị : Trung cấp

Trình độ quản lý giáo dục : Trung cấp
 

* Phó Hiệu trưởng: PHẠM ĐÌNH PHÙNG

Sinh ngày : 10 tháng 09 năm 1975

Quê quán: Quế Mỹ - Quế Sơn - Quảng Nam

Trú quán: Tam Hoà - Núi Thành - Quảng Nam

ĐTDĐ: 0984429578

CQ: 05103892736

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn : ĐH SP Toán Tin học

Trình độ chính trị : Trung cấp

Trình độ quản lý giáo dục : Trung cấp


* Phó Hiệu trưởng: VŨ PHƯƠNG THU NGUYỆT
 

Sinh ngày: 12 tháng 12 năm 1957

Quê quán: Núi Thành - Quảng Nam

Trú quán: Tam Anh Nam - Núi Thành - Quảng Nam

ĐTDĐ: 01684107466

CQ: 05103892736

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : CĐSP Văn

Trình độ chính trị : Sơ cấp

Trình độ quản lý giáo dục: Sơ cấp