Tài nguyên điện tửtruonghoc.edu.vn
trắc nghiệm online
DANH SÁCH CB - GV TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN

STT Họ và tên Ngày sinh Điện thoại Chức vụ
21 Lương Vũ Thùy 20/6/1991 Giáo viên
22 Nguyễn Trường Thả 14/7/1964 Tổ trưởng
23 Nguyễn Thị Mỹ Nhung 05/10/1993 Giáo viên
24 Lê Thị Mỹ Như 20/12/1996 Giáo viên
25 Hồ Thị Ý (Thư viện) 22/12/1990 Thư viện
26 Trần Thị Thu Mai 10/10/1984 Thư viện
27 Nguyễn Du 03/10/1970 Giáo viên
28 Châu Quang Vũ 12/02/1982 Giáo viên
29 Lê Hữu Tiến 18/6/1995 Giáo viên
30 Nguyễn Thị Minh Châu 14/8/1978 Giáo viên
31 Trương Thị Thúy Vân 10/10/1977 Giáo viên
32 Trần Thị Nguyên Ly 28/4/1969 Giáo viên
33 Võ Hồng Khanh 18/9/1980 0984158350 Hiệu trưởng
34 Vũ Thị Thanh Dương 10/6/1988 Giáo viên
35 Trần Văn Nhiều (Tổ trưởng) 21/02/1974 Tổ trưởng
36 Nguyễn Thị Hậu 25/8/1989 Nhân viên thiết bị
37 Phạm Thị Tường Vy 04/9/1989 Giáo viên

Trang đầu <<  1  2   

Tổng cộng có 37 cán bộ (giáo viên) thuộc 6 phòng - ban (trường)