Tài nguyên điện tửtruonghoc.edu.vn
trắc nghiệm online
Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Đề kiểm tra giữa kỳ I, Tổ Tự nhiên 1 năm học 2023-2024 27/10/2023

Đề kiểm tra giữa kỳ I, Tổ Tự nhiên 1 năm học 2023-2024

Tải về
Kế hoạch bài dạy của giáo viên 17/11/2023

https://zaozsuzsosgdquangnam.vnedu.vn/v3/

Tải về
Kế hoạch dạy học tổ xã hội 2 03/09/2023

Kế hoạch dạy học tổ xã hội 2

Tải về
Kế hoạch dạy học tổ xã hội 1 03/09/2023

Kế hoạch dạy học tổ xã hội 1

Tải về
Kế hoạch dạy học tổ Xã hội 1 03/09/2023

Kế hoạch dạy học tổ Xã hội 1

Tải về
Kế hoạch dạy học tổ Tự nhiên 2 03/09/2023

Kế hoạch dạy học tổ Tự nhiên 2

Tải về
Kế hoạch dạy học tổ Tự nhiên 1 03/09/2023

Kế hoạch dạy học tổ Tự nhiên 1

Tải về
01/LTCD-THCSNK Lịch, quy trình tiếp công dân 10/10/2023

LỊCH, QUY TRÌNH TIẾP CÔNG DÂN

Tải về
43/QĐ-THCSNK Nội quy tiếp công dân 10/10/2023

Về việc ban hành Nội quy tiếp công dân của Trường THCS Nguyễn Khuyến

Tải về
41/QĐ-THCSNK Ban tiếp công dân 09/10/2023

Về việc thành lập Ban tiếp công dân của Trường THCS Nguyễn Khuyến

Tải về
Trang trước 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12 Trang sau