Tài nguyên điện tửtruonghoc.edu.vn
trắc nghiệm online

Trường THCS Nguyễn Khuyến- Núi Thành được lấy tên từ Trường THCS Tam Anh, thành lập ngày 13 tháng 02 năm 1997 theo quyết định số 372/QĐ của sở GD&ĐT Quảng Nam cấp do nguyên Giám đốc Trần Hường ký tên.

Địa chỉ: Trường nằm trên địa bàn Thôn Nam Định - Xã Tam Anh Nam - Huyện Núi Thành - Tỉnh Quảng Nam.

Số ĐTVP: 05103892736.

VPHT: 05103600036

Diện tích: 10000 m2

Tổng số lớp năm học 2013 - 2014 là 16 lớp. Trong đó: lớp 6: 4; lớp 7: 4; lớp 8: 6; lớp 9: 6.

Tổng số HS: 616 HS.

Tổng số CBGV CNV: 42. BGH: 3; TPT: 1; NV: 5; GV: 33

ĐHSP: 16; CĐSP: 26

Đảng viên: 19 đ/c