Tài nguyên điện tửtruonghoc.edu.vn
trắc nghiệm online
Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Kế hoạch số 14 /KH- THCSNK Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2023-2024 25/09/2023

Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2023-2024

Tải về
THÔNG BÁO THỜI GIAN TỰU TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024 21/08/2023

THÔNG BÁO THỜI GIAN TỰU TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024

Tải về
DANH SÁCH HS ĐƯỢC KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2022-2023 25/05/2023

DANH SÁCH HS ĐƯỢC KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2022-2023

Tải về
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6 24/07/2023

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2023-2024

Tải về
CÔNG KHAI THÔNG TƯ 36 CUỐI NĂM HỌC 2022-2023 09/06/2023

CÔNG KHAI THÔNG TƯ 36 CUỐI NĂM HỌC 2022-2023

Tải về
THỜI KHOÁ BIẺU 25/11/2022

THỜI KHOÁ BIẺU

Tải về
KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN 25/11/2022

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN

Tải về
KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN 25/11/2022

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

Tải về
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I 18/11/2022

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

Tải về
09/KH-THCSNK 27/09/2022

Kế hoạch Giáo dục nhà trường năm học 2022-2023

Tải về
Trang trước 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11 Trang sau