Tài nguyên điện tửtruonghoc.edu.vn
trắc nghiệm online
Thông tin tham khảo
giá xe oto sanbanxe.vn
đăng tin bán nhà đất trangvangnhadat.vn

 
Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC GIAI ĐOẠN 2015-2020 06/09/2015

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường THCS Nguyễn Khuyến giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2025

Tải về
MẪU KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TỔ 22/11/2013

Mẫu kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên tổ

Tải về
MẪU KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN 22/11/2013

Mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên

Tải về
Kế hoạch năm học 2013 - 2014 của UBND Tỉnh 28/08/2013

KH

Tải về
Danh sách học tự chọn 28/08/2013

DS

Tải về
Thời khóa biểu thể dục - kỳ 1 - năm học 2013 - 2014 28/08/2013

TKB

Tải về
Thời khóa biểu lần 1 kỳ 1 28/08/2013

TKB

Tải về
Phân công chuyên môn kỳ 1 - năm học 2013 - 2014 28/08/2013

PCCM

Tải về
Phân công chuyên môn kỳ 1 - năm học 2013 - 2014 28/08/2013

PCCM

Tải về
Danh sách học sinh toàn trường năm học 2013 - 2014 28/08/2013

Danh sách học sinh

Tải về
 


Đọc báo trực tuyến

vé máy bay vé máy bay