Tài nguyên điện tửtruonghoc.edu.vn
trắc nghiệm online

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024

Đăng lúc: Thứ bảy - 04/11/2023 10:11 - Người đăng bài viết: quantri
HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG VỚI NHIỀU NỘI DUNG THI ĐẤU VÀ THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
     Sáng ngày 22/10/2023 Trường THCS Nguyễn Khuyến tổ chức Tổng kết Hội khỏe phù đổng (HKPĐ) cấp trường năm học 2023. HKPĐ lần này được tổ chức với nhiều nội dung thi đấu, tạo sân chơi thật sự cho các em học sinh, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các em học sinh thể hiện tài năng năng khiếu của mình. Kết quả các nội dung thi đấu như sau:
TT Tập thể, cá nhân
đạt giải
Lớp Nội dung thi đấu Đạt giải
1 Tập thể 7/4 Bóng đá Nam khối 6,7 Nhất
2 Tập thể 6/3 Bóng đá Nam khối 6,7 Nhì
3 Tập thể  6/4 Bóng đá Nam khối 6,7 Ba
4 Tập thể 7/2 Bóng đá Nam khối 6,7 Ba
9 Tập thể 7/2 Bóng đá Nữ khối 6,7 Nhất
10 Tập thể 6/2 Bóng đá Nữ khối 6,7 Nhì
11 Tập thể 7/1 Bóng đá Nữ khối 6,7 Ba
12 Tập thể 6/1 Bóng đá Nữ khối 6,7 Ba
5 Tập thể 9/4 Bóng đá Nam khối 8,9 Nhất
6 Tập thể 8/2 Bóng đá Nam khối 8,9 Nhì
7 Tập thể 8/1 Bóng đá Nam khối 8,9 Ba
8 Tập thể 9/3 Bóng đá Nam khối 8,9 Ba
13 Tập thể 9/3 Bóng đá Nữ khối 8,9 Nhất
14 Tập thể 8/1 Bóng đá Nữ khối 8,9 Nhì
15 Tập thể 8/2 Bóng đá Nữ khối 8,9 Ba
16 Tập thể 9/1 Bóng đá Nữ khối 8,9 Ba
17 Tập thể 8/2 Bóng chuyền Nam khối 8,9 Nhất
18 Tập thể 9/3 Bóng chuyền Nam khối 8,9 Nhì
19 Tập thể 8/3 Bóng chuyền Nam khối 8,9 Ba
20 Tập thể 9/4 Bóng chuyền Nam khối 8,9 Ba
21 Tập thể 9/3 Bóng chuyền Nữ khối 8,9 Nhất
22 Tập thể 8/1 Bóng chuyền Nữ khối 8,9 Nhì
23 Tập thể 8/2 Bóng chuyền Nữ khối 8,9 Ba
24 Tập thể 9/1 Bóng chuyền Nữ khối 8,9 Ba
25 Võ Nguyễn Minh Tài 7/4 Cờ vua Nam khối 6,7 Nhất
26 Nguyễn Đức Thành 6/4 Cờ vua Nam khối 6,7 Nhì
27 Nguyễn Văn Gia Bảo 7/5 Cờ vua Nam khối 6,7 Ba
28 Nguyễn Ngọc Phúc 7/1 Cờ vua Nam khối 6,7 KK
29 Trần Hữu Công 6/3 Cờ vua Nam khối 6,7 KK
30 Nguyễn Thị Ái My 7/4 Cờ vua Nữ khối 6,7 Nhất
31 Doãn Mỹ Kim 7/4 Cờ vua Nữ khối 6,7 Nhì
32 Đặng Nguyễn Bảo Trân 6/4 Cờ vua Nữ khối 6,7 Ba
33 Nguyễn Lê Bảo Phúc 7/3 Cờ vua Nữ khối 6,7 KK
34 Nguyễn Thị Thu Hiền 7/5 Cờ vua Nữ khối 6,7 KK
35 Nguyễn Tiến Đạt 9/3 Cờ vua Nam khối 8,9 Nhất
36 Nguyễn Đình Âu 8/3 Cờ vua Nam khối 8,9 Nhì
37 Phạm Viết Nhân 9/3 Cờ vua Nam khối 8,9 Ba
38 Võ Đình Thiên 9/1 Cờ vua Nam khối 8,9 KK
40 Đoàn Phạm Thiên Trúc 8/1 Cờ vua Nữ khối 8,9 Nhất
41 Đặng Bảo Ngọc 9/2 Cờ vua Nữ khối 8,9 Nhì
42 Ôn Thị Kim Anh 8/3 Cờ vua Nữ khối 8,9 Ba
44 Phạm Thị Tâm Như 9/1 Cờ vua Nữ khối 8,9 KK
45 Trần Văn Minh Hoàng 9/2 Bóng bàn Nam khối 8,9 Nhất
46 Nguyễn Đức Lộc 8/1 Bóng bàn Nam khối 8,9 Nhì
47 Phan Văn Nhật 9/4 Bóng bàn Nam khối 8,9 Ba
48 Thân Trọng Bảo 8/3 Bóng bàn Nam khối 8,9 Ba
49 Đặng Bảo Ngọc 9/2 Bóng bàn Nữ khối 8,9 Nhất
50 Đoàn Phạm Thiên Trúc 8/1 Bóng bàn Nữ khối 8,9 Nhì
51 Nguyễn Đoan Quỳnh 9/4 Bóng bàn Nữ khối 8,9 Ba
52 Lưu Nhã Uyên 8/3 Bóng bàn Nữ khối 8,9 Ba
53 Nguyễn Bão Duy 7/4 Bóng bàn Nam khối 6+7 Nhất
54 Thân Trọng Tấn 6/5 Bóng bàn Nam khối 6+7 Nhì
55 Nguyễn Minh Hoàng 6/3 Bóng bàn Nam khối 6+7 Ba
56 Châu Đức Tuấn 7/3 Bóng bàn Nam khối 6+7 Ba
57 Hoàng Thị Thảo Linh 7/4 Bóng bàn Nữ khối 6+7 Nhất
58 Nguyễn Trần Như Ý 6/4 Bóng bàn Nữ khối 6+7 Nhì
59 Thân Thị Thu Huyền 7/5 Bóng bàn Nữ khối 6+7 Ba
60 Võ Phạm Phương Linh 6/5 Bóng bàn Nữ khối 6+7 Ba
61 Tự Nguyễn Thiên Hưng 9/2 Cầu lông Nam khối 8,9 Nhất
62 Nguyễn Tự Minh Ấn 8/1 Cầu lông Nam khối 8,9 Nhì
63 Trần Anh Anh 9/4 Cầu lông Nam khối 8,9 Ba
64 Bùi Duy Long 8/2 Cầu lông Nam khối 8,9 Ba
65 Bùi Thị Nhật Trinh  9/4 Cầu lông Nữ khối 8,9 Nhất
66 Nguyễn Thị Thơ 8/1 Cầu lông Nữ khối 8,9 Nhì
67 Bùi Thị Phương Duyên 9/2 Cầu lông Nữ khối 8,9 Ba
68 Ôn Thị Kim Anh 8/3 Cầu lông Nữ khối 8,9 Ba
69 Tự Nguyễn Thiên Phú 7/3 Cầu lông Nam khối 6,7 Nhất
70 Lê Thành Đạt 6/2 Cầu lông Nam khối 6,7 Nhì
71 Huỳnh Thiên Ân 6/5 Cầu lông Nam khối 6,7 Ba
72 Võ Nguyễn Minh Tài 7/4 Cầu lông Nam khối 6,7 Ba
73 Phạm Thị Hồng Giang 7/3 Cầu lông Nữ khối 6,7 Nhất
74 Nguyễn Võ Ngọc Sâm 6/2 Cầu lông Nữ khối 6,7 Nhì
75 Nguyễn Trần Như Ý 6/4 Cầu lông Nữ khối 6,7 Ba
76 Huỳnh Thị Lụa 7/5 Cầu lông Nữ khối 6,7 Ba
77 Nguyễn Tuấn Kiệt 7/5 Chạy 100m Nam khối 6,7 Nhất
78 Lê Bá Hưng 7/1 Chạy 100m Nam khối 6,7 Nhì
79 Võ Nguyễn Cao Kỳ 7/4 Chạy 100m Nam khối 6,7 Ba
80 Nguyễn Tấn Kha 6/4 Chạy 100m Nam khối 6,7 KK
81 Hệ Đức Tiến 7/2 Chạy 100m Nam khối 6,7 KK
86 Nguyễn Thị Việt Trinh 7/1 Chạy 100m Nữ khối 6,7 Nhất
87 Nguyễn Thị Kim Phương  7/5 Chạy 100m Nữ khối 6,7 Nhất
88 Nguyễn Thị Việt Khuê 6/1 Chạy 100m Nữ khối 6,7 Ba
89 Võ Hồ Đoan Trang 7/3 Chạy 100m Nữ khối 6,7 KK
90 Võ Phạm Phương Linh 6/5 Chạy 100m Nữ khối 6,7 KK
82 Huỳnh Quốc Duy Đạt 9/2 Chạy 100m Nam khối 8,9 Nhất
83 Lê Duy Tuấn 9/4 Chạy 100m Nam khối 8,9 Nhì
84 Nguyễn Bảo 9/1 Chạy 100m Nam khối 8,9 Ba
85 Đặng Văn Thiên 8/3 Chạy 100m Nam khối 8,9 KK
91 Bùi Thị Nhật Trinh  9/4 Chạy 100m Nữ khối 8,9 Nhất
92 Bùi Hàn Uyên Ngọc 8/2 Chạy 100m Nữ khối 8,9 Nhì
93 Phạm Thị Thu Hiếu 9/2 Chạy 100m Nữ khối 8,9 Ba
94 Nguyễn Thị Thơ 8/1 Chạy 100m Nữ khối 8,9 KK
95 Nguyễn Tuấn Kiệt 7/5 Chạy 200m Nam Khối 6,7  Nhất
96 Phạm Trần Quốc Huy 7/2 Chạy 200m Nam Khối 6,7  Nhì
97 Võ Văn Gia Hưng 7/4 Chạy 200m Nam Khối 6,7  Ba
98 Nguyễn Tấn Kha 6/4 Chạy 200m Nam Khối 6,7  KK
99 Phạm Hoàng Mỹ 6/2 Chạy 200m Nam Khối 6,7  KK
100 Bùi Thị Thái Dương 7/3 Chạy 200m Nữ Khối 6,7  Nhất
101 Đinh Thanh Trúc 7/5 Chạy 200m Nữ Khối 6,7  Nhì
102 Nguyễn thị Kiều Bích 7/1 Chạy 200m Nữ Khối 6,7  Ba
103 Hoàng Châu Trúc Giang 6/2 Chạy 200m Nữ Khối 6,7  KK
104 Trần Nguyễn Thái Mỹ 6/5 Chạy 200m Nữ Khối 6,7  KK
105 Huỳnh Quốc Duy Đạt 9/2 Chạy 200m Nam Khối 8,9 Nhất
106 Đỗ Văn Sỹ 9/4 Chạy 200m Nam Khối 8,9 Nhì
107 Phạm Viết Nam 8/3 Chạy 200m Nam Khối 8,9 Ba
108 Hoàng Phi Long 8/1 Chạy 200m Nam Khối 8,9 KK
109 Trần Thị Kim Trà 9/3 Chạy 200m Nữ Khối 8,9 Nhất
110 Nguyễn Thị Thơ 8/1 Chạy 200m Nữ Khối 8,9 Nhì
111 Phạm Thị Thu Hiếu 9/2 Chạy 200m Nữ Khối 8,9 Ba
112 Phạm Thị Bích Nhi 8/3 Chạy 200m Nữ Khối 8,9 KK
113 Đặng Nguyễn Gia Bão 7/2 Chạy 400m Nam Khối 6,7 Nhất
114 Nguyễn Bão Duy 7/4 Chạy 400m Nam Khối 6,7 Nhì
115 Nguyễn Văn Gia Bảo 7/5 Chạy 400m Nam Khối 6,7 Ba
116 Trần Viết Danh 7/1 Chạy 400m Nam Khối 6,7 KK
117 Nguyễn Trường Khang 6/4 Chạy 400m Nam Khối 6,7 KK
118 Phạm Thị Hồng Giang 7/3 Chạy 400m Nữ Khối 6,7 Nhất
119 Mai Thị Bảo Hân 6/4 Chạy 400m Nữ Khối 6,7 Nhì
120 Nguyễn Thị Kim Luyến 6/5 Chạy 400m Nữ Khối 6,7 Ba
121 Nguyễn Thị Ái Trâm 6/3 Chạy 400m Nữ Khối 6,7 KK
122 Nguyễn Thị Việt Trinh 7/1 Chạy 400m Nữ Khối 6,7 KK
123 Phạm Hoàng Tấn Vũ 9/1 Chạy 400m Nam Khối 8,9 Nhất
124 Phan Nguyễn Thiện Thành 9/2 Chạy 400m Nam Khối 8,9 Nhì
125 Trương Văn Tấn 9/4 Chạy 400m Nam Khối 8,9 Ba
126 Nguyễn Đào Khánh Nhân 9/3 Chạy 400m Nam Khối 8,9 KK
127 Bùi Hàn Uyên Ngọc 8/2 Chạy 400m Nữ Khối 8,9 Nhất
128 Nguyễn Ngọc Thuý Vy 9/3 Chạy 400m Nữ Khối 8,9 Nhì
129 Phạm Thị Thu Hiếu 9/2 Chạy 400m Nữ Khối 8,9 Ba
130 Đỗ Thị Kiều Duyên 9/1 Chạy 400m Nữ Khối 8,9 KK
131 Võ Nguyễn Cao Kỳ 7/4 Chạy 1000m Nam Khối 6,7 Nhất
132 Nguyễn Lê Phan Anh Tuấn 7/2 Chạy 1000m Nam Khối 6,7 Nhì
133 Võ Minh Triệu 7/5 Chạy 1000m Nam Khối 6,7 Ba
134 Trần Niên Nguyên Linh 7/3 Chạy 1000m Nam Khối 6,7 KK
135 Võ Nguyễn Gia Bảo 6/4 Chạy 1000m Nam Khối 6,7 KK
136 Phạm Hữu Hoàng 9/2 Chạy 1000m Nam Khối 8,9 Nhất
137 Lê Hoàng Anh Vũ 8/2 Chạy 1000m Nam Khối 8,9 Nhì
138 Nguyễn Văn Tiến 9/4 Chạy 1000m Nam Khối 8,9 Ba
139 Phạm Gia Hưng 8/3 Chạy 1000m Nam Khối 8,9 KK
140 Võ Hồ Đoan Trang 7/3 Chạy 800m Nữ Khối 6,7 Nhất
141 Thân Thị Thu Huyền 7/5 Chạy 800m Nữ Khối 6,7 Nhì
142 Nguyễn Thị Ngọc Trân 6/3 Chạy 800m Nữ Khối 6,7 Ba
143 Nguyễn Thị Thanh Trà 6/2 Chạy 800m Nữ Khối 6,7 KK
144 Đặng Nguyễn Như Quỳnh 6/5 Chạy 800m Nữ Khối 6,7 KK
145 Trần Thị Kim Trà 9/3 Chạy 800m Nữ Khối 8,9 Nhất
146 Phạm Thị Bích Nhi 8/3 Chạy 800m Nữ Khối 8,9 Nhì
147 Nguyễn Thị Ngân 8/1 Chạy 800m Nữ Khối 8,9 Ba
148 Võ Hoà Giang 9/2 Chạy 800m Nữ Khối 8,9 KK
149 Huỳnh Quốc Duy Đạt 9/2 Nhảy cao Nam khối 8,9 Nhất
150 Lê Phước Đạt 9/3 Nhảy cao Nam khối 8,9 Nhì
151 Nguyễn Hoàng Nam Khánh 9/4 Nhảy cao Nam khối 8,9 Ba
152 Bành Dương Tiến Sỹ 9/1 Nhảy cao Nam khối 8,9 KK
153 Trần Thị Kiều 8/3 Nhảy cao Nữ khối 8,9 Nhất
154 Trần Thị Kim Trà 9/3 Nhảy cao Nữ khối 8,9 Nhì
155 Kiều Thị Ý Em 9/1 Nhảy cao Nữ khối 8,9 Ba
156 Bùi Hàn Uyên Ngọc 8/2 Nhảy cao Nữ khối 8,9 KK
157 Trần Viết Danh 7/1 Nhảy cao Nam khối 6,7 Nhất
158 Phạm Nguyễn Xuân Phúc 7/5 Nhảy cao Nam khối 6,7 Nhì
159 Võ Thanh Quy 7/3 Nhảy cao Nam khối 6,7 Ba
160 Phạm Quốc Huy 7/2 Nhảy cao Nam khối 6,7 KK
161 Võ Nguyễn Gia Hưng 7/4 Nhảy cao Nam khối 6,7 KK
162 Nguyễn Lê Hồng Phúc 7/3 Nhảy cao Nữ khối 6,7 Nhất
163 Huỳnh Trương Nữ Thanh Ngọc 7/2 Nhảy cao Nữ khối 6,7 Nhì
164 Võ Hồ Kim Nhật 6/5 Nhảy cao Nữ khối 6,7 Ba
165 Bùi Thị Thuỳ Dương 7/5 Nhảy cao Nữ khối 6,7 KK
166 Hoàng Châu Trúc Giang 6/2 Nhảy cao Nữ khối 6,7 KK
167 Phạm Hoàng Tuấn Vũ 9/1 Nhảy xa Nam khối 8,9 Nhất
168 Đỗ Văn Sỹ 9/4 Nhảy xa Nam khối 8,9 Nhì
169 Nguyễn Tiến Đạt 9/3 Nhảy xa Nam khối 8,9 Ba
170 Hoàng Phi Long 8/1 Nhảy xa Nam khối 8,9 KK
171 Bùi Thị Nhật Trinh  9/4 Nhảy xa Nữ khối 8,9 Nhất
172 Nguyễn Thị Thơ 8/1 Nhảy xa Nữ khối 8,9 Nhì
173 Nguyễn Ngọc Thuý Vy 9/3 Nhảy xa Nữ khối 8,9 Ba
174 Đỗ Thị Kiều Duyên 9/1 Nhảy xa Nữ khối 8,9 KK
175 Trần Viết Danh 7/1 Nhảy xa Nam khối 6,7 Nhất
176 Nguyễn Lê Phan Tuấn Anh 7/2 Nhảy xa Nam khối 6,7 Nhì
177 Võ Nguyễn Cao Kỳ 7/4 Nhảy xa Nam khối 6,7 Ba
178 Nguyễn Ngọc Hoàng Nam 6/1 Nhảy xa Nam khối 6,7 KK
179 Nguyễn Tuấn Kiệt 7/5 Nhảy xa Nam khối 6,7 KK
180 Nguyễn Thị  Ngọc Trân 6/3 Nhảy xa Nữ khối 6,7 Nhất
181 Võ Hồ Đoan Trang 7/3 Nhảy xa Nữ khối 6,7 Nhì
182 Nguyễn Thị Việt Khuê 6/1 Nhảy xa Nữ khối 6,7 Ba
183 Đoàn Anh Thư 7/4 Nhảy xa Nữ khối 6,7 KK
184 Nguyễn Thị Kim Phượng 7/5 Nhảy xa Nữ khối 6,7 KK
185 Phạm Hoàng Tuấn Vũ 9/1 Hạng cân 1 Nam Nhất
186 Trần Phạm Bảo Huy 8/2 Hạng cân 1 Nam Nhì
187 Phạm Viết Nam 8/3 Hạng cân 1 Nam Ba
188 Nguyễn Lê Phan Tuấn Anh 7/2 Hạng cân 1 Nam Ba
189 Nguyễn Thị Thanh Trà 6/2 Hạng cân 1 Nữ Nhất
190 Võ Thị Thanh Thảo 7/3 Hạng cân 1 Nữ Nhì
191 Nguyễn Hoàng Thủy Tiên 6/1 Hạng cân 1 Nữ Ba
192 Nguyễn Thị Yến Nhi 9/2 Hạng cân 1 Nữ Ba
193 Châu Thành Tiến 6/4 Hạng cân 2 Nam Nhất
194 Lê Phước Đạt 9/3 Hạng cân 2 Nam Nhì
195 Nguyễn Bùi Hồng Triều 7/5 Hạng cân 2 Nam Ba
196 Phạm Viết Tin 6/3 Hạng cân 2 Nam Ba
197 Nguyễn Thị Kim Trà 9/3 Hạng cân 2 Nữ Nhất
198 Nguyễn Phạm Trúc Luynh 7/5 Hạng cân 2 Nữ Nhì
199 Nguyễn Kim Hân 6/2 Hạng cân 2 Nữ Ba
200 Đoàn Nguyễn My Sa 9/1 Hạng cân 2 Nữ Ba
201 Huỳnh Quốc Duy Đạt 9/2 Hạng cân 3 Nam Nhất
202 Nguyễn Hoàng Quốc Huy 8/1 Hạng cân 3 Nam Nhì
203 Nguyễn Gia Huy 8/3 Hạng cân 3 Nam Ba
204 Nguyễn Văn Tiến 9/4 Hạng cân 3 Nam Ba
205 Trần Thị Minh Thư 9/3 Hạng cân 3 Nữ Nhất
206 Võ Trần Hương Giang 6/3 Hạng cân 3 Nữ Nhì
207 Phạm Thị Hồng Giang 7/3 Hạng cân 3 Nữ Ba
208 Nguyễn Thị Kim Xuyến 7/2 Hạng cân 3 Nữ Ba
209 Hồ Tăng Thiện 9/3 Đá cầu Nam khối 8,9 Nhất
210 Nguyễn Hồng Phúc 8/3 Đá cầu Nam khối 8,9 Nhì
211 Phạm Nguyên Triều 8/2 Đá cầu Nam khối 8,9 Ba
212 Võ Đình Thiên 9/1 Đá cầu Nam khối 8,9 Ba
213 Bùi Thị Nhật Trinh  9/4 Đá cầu Nữ khối 8,9 Nhất
214 Nguyễn Huỳnh Nhật Uyên 8/1 Đá cầu Nữ khối 8,9 Nhì
215 Nguyễn Phạm Huỳnh Như 8/2 Đá cầu Nữ khối 8,9 Ba
216 Nguyễn Ngọc Thuý Vy 9/3 Đá cầu Nữ khối 8,9 Ba
   Sau đây là một số hình ảnh trong HKPĐ năm học 2023 - 2024:
   Link xem video Chung kết  Bóng chuyền Nam khối 8,9:
 https://www.youtube.com/watch?v=a8JxGCLQhp8


   Link xem video đỉnh cao của Nhảy cao:
 https://www.youtube.com/watch?v=zETxddug3mA

   Link xem video thi đấu Điền kinh chạy 1000m:
https://www.youtube.com/watch?v=TK06LEPqEiY
Tác giả bài viết: Võ Hồng Khanh
Từ khóa:

nội dung, thành công

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Theo bạn website Trường THCS Nguyễn Khuyến?

Nội dung phong phú.

Giao diện đẹp.

Cập nhật tin nhanh.

Tất cả phương án trên.

  • Đang truy cập: 344
  • Hôm nay: 61118
  • Tháng hiện tại: 1762143
  • Tổng lượt truy cập: 140169534

Công ty Phú Bình Pro
thiết kế web tại Quảng Nam